ซีรี่ส์เกาหลี ปี 2010-2011

Midas (2011)
Dream High (2010)
Sungkyunkwan Scandal (2010)
Bad guy (2010)
Mary stayed out all nigth (2010)
Secret Gaden (2010)
Baker King,Kim Tak Goo (2010)
Cinderella's Sister (2010)
Athena: Goddess of War (2010)
49 Days (2011)
My Princess (2011)
Paradise Ranch (2011)
The Thorn Birds (2011)